Ostatnio pojawiła się w Internecie bardzo ciekawa infografika przygotowana przez Mavenlink, dotycząca tego jak zmieniła się branża SEO na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Infografika zawiera również garść przewidywań na nadchodzący 2013 rok. Z zaprezentowanych danych wywnioskować możemy, że branża SEO przeżywa dynamiczny rozwój a według prognoz, znaczenie pozycjonowania w nadchodzącym roku ma jeszcze wzrosnąć. 66% badanych firm zadeklarowało zwiększenie budżetu na działania związane z pozycjonowaniem na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo, ponad 1/4 z tej grupy badanych zwiększyło swoje budżety na SEO o ponad 25%.

W przypadku co trzeciej badanej firmy wydatki na SEO nie zmieniły się, natomiast tylko 5% respondentów zadeklarowało zmniejszenie budżetu na pozycjonowanie. Oczywiście zwiększone budżety na usługi związane z pozycjonowaniem, pociągają za sobą zwiększenie zatrudnienia wewnętrznych specjalistów SEO. 45% badanych firm przyznało, że zwiększyło liczbę pracowników odpowiedzialnych za SEO. Aż 60% firm przewiduje dalsze zwiększenie liczby wewnętrznych specjalistów SEO na przestrzeni kolejnego roku. W większości korporacji działania związane z SEO realizowane są przez dział marketingu, warto jednak odnotować, że drugim najczęściej spotykanym scenariuszem jest posiadanie osobnego, autonomicznego działu pozycjonowania.

Większość zespołów zarządzających w korporacjach (63%) deklaruje również, że ich wiedza na temat SEO pogłębiła się na przestrzeni ostatniego roku. W przypadku 35% badanych korporacji wiedza ta pozostała na tym samym poziomie, natomiast 2% odczuwa że ich wiedza z zakresu SEO zmniejszyła się w okresie minionych 12 miesięcy. Dodatkowo 65% respondentów jest zdania, że SEO stało się autonomicznym czynnikiem mającym realny wpływ na dochód firmy. Badanie wyłoniło również 5 głównych celów marketingowych związanych z SEO do zrealizowania przez korporacje w 2013 roku: 1. Poprawienie strategii opracowywania nowych treści (content development) – 12%.

2. Skalowanie fraz – 11%. 3. Poprawienie mierzenia stopy zwrotu z inwestycji (ROI) w SEO – 11%. 4.

Polepszenie obecności firmy w SERPach – 9%. 5. Głębsza analiza – 8%.

https://hasztagujemy.pl/budowanie-profesjonalnego-profilu-na-linkedin-klucz-do-sukcesu-w-biznesie/