Dzisiejszego dnia podpisano porozumienie, na mocy którego Google zacznie archiwizować w postaci cyfrowej książki dostępne w Austriackiej Biblioteki Narodowej (ÖNB).

Książki te następnie będą udostępnione za pośrednictwem serwisu Google Książki.

Dostęp do nich będzie możliwy przez całą dobę, na całym świecie.

Przeskanowych ma zostać około 400 000 książek z okresu od XVI do XIX wieku wybranych przez pracowników biblioteki (w tym także dzieła polskie) – razem około 120 milionów stron.

Współpraca Google z Austriacką Biblioteką Narodową.